Расписание на 15.01.2022 (суббота)

1 корпус:

9-1 9-2 9-3 9-4 10-1 10-2 10-3 11-1 11-2 11-3 11-4 6-2 6-3 6-4 5-1 5-2 5-3
с 1 математ. 15 физика,Пок. 18 математ. 22 англ.яз. 17/16а математ. 19 русск.яз. 26 физич.пр. 20/11 математ. 19 естеств. 12 математ. 10 изо 1 географ. 2 физ-ра
у 2 математ. 15 географ. 8 информ. 11 физика физика,Пок. 18 математ. 22 англ.яз. 17/16а математ. 19 биология 26 элек.физич.Б 16 математ. 19 естеств. 3 русск.яз. 12 естеств. 10 математ. 1 изо 2 физ-ра
б 3 физ-ра математ. 15 биология 26 информ. математ. 22 англ.яз. 17/16а физика,Пок. 18 физич.пр. 20/11 элек.физич.Б 16 математ. 19 физич.пр. 20/11 русск.яз. 8 литерат. 12 изо 10 географ. 1 естеств. 2 физ-ра
б 4 физ-ра математ. 15 физика 16 географ. математ. 22 англ.яз. 17/16а физика,Пок. 18 элек.физич.Б 3 физич.пр. 20/11 русск.яз. 19 элек.физич.Б 3 математ. 8 изо 12 русск.яз. 26 физ-ра математ. 2 географ. 10
о 5 географ. 22 биология 26 физика 16 математ. физика,эл,П 18 физич.пр. 20/11 математ. 3 англ.яз. 17/16а математ. 19 математ. 19 литерат. 8 изо 10 математ. 12 физ-ра математ. 15
т 6 физика, Пок. 18 математ. 15 математ. физич.пр. 20/11 физ-ра математ. 3 англ.яз. 17/16а математ. 19 литерат. 26 литерат. 8 математ. 12 физ-ра изо 10
а 7 физика, Пок. 18 математ. 15 физич.пр. 20/11

2 корпус:

6-1 7-1 7-2 7-3 7-4 8-1 8-2 8-3 8-4
с 1 русск.яз. 30 математ. 3 русск.яз 24 химия 21 русс.яз. 20 русс.яз. 8 математ. 9 англ.яз. 14/14а математ. 17
у 2 математ. 30 история 3 литерат. 24 математ. 8 литерат. 20 англ.яз. 14/14а математ. 9 химия 21 математ. 17
б 3 история 30 математ. 3 математ. 24 русск.яз. 8 проект/рус. 20 химия 21 биология 9 математ. 17 англ.яз. 14/14а
б 4 биология 30 обществ. 3 математ. 24 литерат. 8 химия 21 литерат. 20 литерат. 9 математ. 17 англ.яз. 14/14а
о 5 обществ. 30 литерат. 3 математ. 20 математ. 17 химия  21 англ.яз. 14/14а русс.яз. 9
т 6 математ. 20 математ. 17 англ.яз. 14/14а биология 9 химия 21
а 7